Urban Sustainability / Street View – מכון ירושלים ובצלאל בסדנא מיוחדת בעכו

לפרויקט קיימות עירונית שיתוף פעולה עם האקדמיה של בצלאל מתחילת דרכו של הפרויקט. מיכל איתן, ראש התכנית לתואר שני בעיצוב תעשייתי בבצלאל, היתה חלק מצוות החוקרים בשלב הראשון של הפרויקט, ונושא העיצוב נתפס כאחד האמצעים העשויים לסייע בשינוי ההתנהגות לעבר קיימות. במהלך חודש יוני תיערך סדנא מיוחדת של תלמידי תואר שני בעיצוב בבצלאל בשיתוף עם פרויקט קיימות עירונית. בסדנא, Urban Sustainability / Street View שמה, ישתתפו כ-70 סטודנטים והיא תיערך בעכו. במשך 3.5 ימים ימפו הסטודנטים את העיר ויבחנו, תחת הנחיה של מרצים אורחים מובילים מהארץ ומחו״ל, כיצד יכולה הפרספקטיבה של המעצב להציף ולפעול בסוגיות העולות משאלת הקיימות העירונית. זאת, תוך ניצול אופטימאלי של הפורמט הייחודי של סדנא אינטנסיבית בת מספר ימים, המאפשרת ייצור תגובות מהירות לשאלות.סדנאת עיצוב לקיימות עירונית בעכו

עכו היא עיר בעלת היסטוריה עשירה (העיר העתיקה מוגדרת כאתר מורשת עולמית ע״י אונסקו), ולה דמוגרפיה מגוונת, כמו גם אוכלוסיות חיצוניות (בית ספר לקציני ים, מוסדות אקדמיים). צפות בה סוגיות סוציאליות העולות בפריפריה הישראלית בכללה, אך בקנה מידה קטן יחסית (כ-46,000 תושבים). במסגרת הסדנא יבדקו הסטודנטים מספר סוגיות של קיימות עירונית:תחבורה: עידוד ניידות מקיימת: כגון הליכה, אופניים.
בריאות: עידוד תזונה מקיימת. עידוד פעילות גופנית.
מרחבים ציבוריים: עידוד חיבורים ומקומות מפגש, פעילויות במרחב הציבורי, בילויי פנאי.
חיבוריות: חיבורים וקשרים בין ובתוך קהילות בעיר, פיזיים ו-וירטואליים.
כלכלה מקומית: עסקים קטנים, כלכלה משתפת, שירותיות (Servicizing).
עיצוב עירוני: שימור והשפעתו על חיים מקיימים (ייחודי לעכו).
קהילות מקומיות: חיבור בין תרבויות, קיימות כמנוף לחיבורים.
סגנון חיים של קבוצות אוכלוסיה ומידת התאמתם כמנוף לחיים מקיימים. למשל: צעירים (דור ה Y), בני 60+ ועוד.

לכל אחת מהקבוצות יצוות מנחה המתמחה בסוג מסוים של מיפוי ועיבוד ויזואלי של נתונים. חברי הקבוצות השונות יפעלו בעכו כתושבים חדשים, וימפו את העיר ואת חוויותיהם במשך ימי הסדנא, מגובה העיניים ובפרספקטיבה המאתרת בעיות עיצוביות. הסדנא תבחן טכניקות של מיפוי (אטלס, סרט דוקומנטרי, מפות, מחקר יוצר, אינפוגרפיקות ועוד) על עיר בחתך רוחב וממבט המעצב, כטכניקה לאיתור הזדמנויות לפעולה עיצובית אינטנסיבית ומשנת דפוסי התנהגות במרחב העירוני.

מיכל איתן

מיכל איתן

ביומה האחרון של הסדנא, יציגו הסטודנטים את מסקנותיהם/ הצעותיהם למנחים האורחים, ראש התכנית לתואר שני ונציגי התכנית, נציגי מכון ירושלים לחקר ישראל וגורמים בעירייה ובקהילה המקומית. בהמשך, תוצאות אלו יוצגו בתערוכה שתתקיים בגלריה ״זהזהזה״ בנמל תל אביב.